You are here

Annamayya songs

Language
Song list
Title
Aa maamta naado neevu aanadimmaa
Aa meemdi nijasukha marayalemu
Aa meemdi panulu nannaduganela
Aa mooridiye yee mooridi amdu nimdu bhedamu ledu
Aa poligauno kaado atte neevu soosugommaa
Aa ramani vumdagaanu amtegaadaa
Aa roobamunage hari nenu mokkedanu
Aa sadigi neegum bodu amdanumdevaaramimte
Aa sari(gim?)si naamtadaani nalaimcharaa damduru
Aa sodagaamdavo annidaa jaanavo
Aa sodagaamdavu neevu ayide nauduvugaaga
Aa suddu lanniyum jeli nadugaraadaa
Aa suddule seppugone madi neeveladigevu
Aa suddulela tadave vaayalevayya
Aa vibhunigim jeppagu mamganaro yee suddulu
Aa yalavaade soosi appadi maado nemdu
Aa(a?)mdaru vigaara mamdudure
Aabaadi kaabaadi amdugeme
Aabaadi kaabaadi amte po vibhumda
Aabaadi kaabaadi amte saalu
Aabaadi suttarige made saalu
Aabadala sampadala nalayu temida maanu
Aabadale sampadala kaadhaaramai tomse
Aabadaluleni sukhamadiye po viradi
Aabadbamdhumdu hari maagum galamdu
Aabannulabaali daivamaadamde gadim dakka
Aabaraadu tamagamu atte ninnumjoosi
Aabe aadani buddi amdaalagum dechcheemgaani
Aabe eṟamganidaa amta neevu sese melu
Aabe galigumdamgaanu anumaanaalimka nela
Aabe kaavale nomde atte nene kaavale
Aabe laamchanamu moyanarhamaa neegu nemdu
Aabe maamte naa maadam avunayyaa
Aabe maaru vinnavimche nadivo nenu
Aabe maṟamguna neevemainaam jesinadi gaddo
Aabe mechchavale neevu atte mechchamgavale
Aabe meemda moha maide nauduvu gaaga
Aabe naadarimcharaadaa amdugu neevu
Aabe naasellelu gaadaa amdugemi
Aabe namduno ninnu namduno yee semtalagu
Aabe nannu nokkadigaa nappude sesidivayya
Aabe nee pattabudevu laabebai batti galavu
Aabe neegu meludi neevaabebai battigalavu
Aabe neegum dagu neevu naabege taguduvayya
Aabe nemta pogadebu annidaa nerbariyani
Aabe nemta yalayimche vayyee nanni panulu
Aabe nenu nokkade amdugemayyaa
Aabe nenu savadula maamaamte naamaada
Aabe ninnu diddugona nayamgaarugaa
Aabe ninnu nishtooramu laadamjaaladu

Lyrics search