You are here

Songs

1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Title Work Language Year
Aabe sesina semtagu amarunaa nee melu Annamayya songs Telugu
Aabe vachche avuno kaado adugavayya Annamayya songs Telugu
Aabe vachchinappu dannee nayyeemgaani Annamayya songs Telugu
Aabe vaddigelampudu vaddo mamu saare saare Annamayya songs Telugu
Aabe valla veli timchugamtaa ledu Annamayya songs Telugu
Aabe vamkam gadavale danniyu neemahimale Annamayya songs Telugu
Aabe yerumgunu nee vanniyoo nerumguduvu Annamayya songs Telugu
Aabebai batti galuda amdaru neṟumgaraa Annamayya songs Telugu
Aabedo nemi maadaadee namta vaamdu Annamayya songs Telugu
Aabedo ninniyum jeppe dadeṟamganu Annamayya songs Telugu
Aabegamte neevekkudu aabe tolle neegekkudu Annamayya songs Telugu
Aabegela sanna sese vamtadilone ne Annamayya songs Telugu
Aabeger sure Asamayer gaan Bengali 1997
Aabegu maagunu nemdu amtara memta Annamayya songs Telugu
Aabegu namarunaa aaradi nee panulu Annamayya songs Telugu
Aabegu neegu nemta aruvadamo Annamayya songs Telugu
Aabegu neegum delusu nadameemdi panulellaa Annamayya songs Telugu
Aabegu neegum delusu namtaramgabu suddulu Annamayya songs Telugu
Aabegu neegum delusu navi yettivedugalo Annamayya songs Telugu
Aabegu neegune kaaga amdavaari kemi vodu Annamayya songs Telugu
Aabenela vuppadimche rammalaala Annamayya songs Telugu
Aabenemee nanaraadu amdamulu sesugonee Annamayya songs Telugu
Aabenemi yadigevu appadi neevu Annamayya songs Telugu
Aabeṟamgadaa neeyamtaramgamu Annamayya songs Telugu
Aabeṟumgu nee veṟumgu daaloni panulella Annamayya songs Telugu

Pages

Lyrics search